BIERKOWO K. SŁUPSKA działka mieszkaniowo-usługowa nr. 51/5
MPZP 83.