Przegląd

Zamieszkaj w doskonałej okolicy, podróżuj nowo wybudowanymi ścieżkami rowerowymi nad morze Bałtyckie, znajdź swoje idealne miejsce na ziemi lub zaparkuj kapitał w najlepszy z możliwych sposobów.

 

RESIDENCE PARK BYDLINO – Nowoczesny kompleks 32 działek budowlanych blisko morza Bałtyckiego, na zamkniętym osiedlu, z pełnym uzbrojeniem (przyłącza wody oraz kanalizy w działkach, prąd oraz gaz w granicach działek) o powierzchniach od 1350 m2 do 1760 m2.

 

Kompleks wyposażony zostanie w monitorowaną strefę wjazdu wraz z bramą/szlabanem wjazdowym na teren obiektu. Oferowane działki budowlane posiadają uchwalony plan miejscowy oznaczony symbolem 62.MN/U, pozwalający na budowę domów jednorodzinnych lub bliźniaczych wraz z możliwością funkcji usługowej.

 

Działki budowlane znajdują się w bliskiej odległości od miasta Słupsk, z bezpośrednim zjazdem z drogi krajowej nr. 21, która łączy teren z nadmorską miejscowością Ustka.

 

Dlaczego warto wybrać „RESIDENCE PARK BYDLINO”? 

 • Doskonała lokalizacja pomiędzy nadmorskim kurortem Ustka a miastem Słupsk,
 • Dostęp do kompleksu bezpośrednio zjazdem z drogi krajowej numer 21, która aktualnie pozostaje w przed budowie i w niedalekiej przyszłości wyposażona zostanie między innymi w nowe ścieżki rowerowe prowadzące nad sam Bałtyk,
 • Przyłącza wodno kanalizacyjne zlokalizowane na działkach: to ogromny plus i brak dodatkowych kosztów związanych z włączaniem nieruchomości do poszczególnych sieci. Brak konieczności projektowania przyłączy do działki, przekopywania dróg, wykonywania projektów oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń,
 • Zamknięte, bezpieczne osiedle wyposażone w nowoczesny szlaban/bramę wjazdową wykonaną na koszt inwestora,
 • Światłowód, gaz oraz prąd przy granicach działek,
 • Drogi wewnętrzne wraz z rondami, wykonane z wysokiej jakości kostki brukowej oraz wyposażone w nowoczesne lampy technologii led,
 • Powierzchnie działek pozwalające na wybudowanie wymarzonego domu wolnostojącego z dużą działką lub domu w zabudowie bliźniaczej, uchwalony plan miejscowy pozwala również na funkcje zabudowy usługowej,
 • Kompleks wyposażony zostanie w monitorowaną strefę wjazdu co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców osiedla Residence Park – Bydlino.

Miejscowość Bydlino to doskonała lokalizacja na wybudowanie swojego wymarzonego domu i znalezienie nowego miejsca na Ziemi. Jest to również doskonała okazja na bezpieczną lokatę kapitału. Grunty rolne w ostatnich latach wzrosły na wartości aż o 700%! Kompleks znajduje się zaledwie 9 km od letniej stolicy Polski, miejscowości Ustka, oraz 8 km od miasta Słupsk. W ostatnich latach w miejscowości Bydlino i jej okolicy powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych, inwestycje w obiekty rekreacyjne, nowe drogi oraz ścieżki rowerowe. W niedalekiej odległości znajduje się również ZOO, amfiteatr gdzie latem odbywają się koncerty legend Rocka, oraz wiele innych atrakcji dostępnych na wyciągnięcie ręki. Najważniejsze miejsca w okolicy łączyć będzie nowobudowana droga krajowa wraz z kilometrowymi ścieżkami rowerowymi.

 

Kupujący zwolniony z opłaty PCC przy zakupie! Sprzedaż na podstawie pełnej faktury VAT (23%). Kupujący nie płaci prowizji biura nieruchomości! 

 

Powierzchnie działek wraz z kwotami zakupu:

101/11 o powierzchni 0,1391 ha – 150 netto/m2

101/12 o powierzchni 0,1467 ha – 150 netto/m2

101/13 o powierzchni 0,1353 ha – 150 netto/m2

101/14 o powierzchni 0,1354 ha – 150 netto/m2

101/15 o powierzchni 0,1424 ha – 150 netto/m2

101/16 o powierzchni 0,1356 ha – 140 netto/m2

101/17 o powierzchni 0,1350 ha – 140 netto/m2

101/18 o powierzchni 0,1574 ha – 130 netto/m2

101/19 o powierzchni 0,1472 ha – 130 netto/m2

101/20 o powierzchni 0,1376 ha – 160 netto/m2

101/21 o powierzchni 0,1354 ha – 160 netto/m2

101/22 o powierzchni 0,1352 ha – 160 netto/m2

101/23 o powierzchni 0,1351 ha – 160 netto/m2

101/24 o powierzchni 0,1352 ha – 160 netto/m2

101/25 o powierzchni 0,1353 ha – 160 netto/m2

101/26 o powierzchni 0,1481 ha – 140 netto/m2

101/27 o powierzchni 0,1457 ha – 130 netto/m2

101/28 o powierzchni 0,1352 ha – 140 netto/m2

101/29 o powierzchni 0,1351 ha – 140 netto/m2

101/30 o powierzchni 0,1351 ha – 160 netto/m2

101/31 o powierzchni 0,1352 ha – 160 netto/m2

101/32 o powierzchni 0,1351 ha – 140 netto/m2

101/33 o powierzchni 0,1351 ha – 140 netto/m2

101/34 o powierzchni 0,1352 ha – 130 netto/m2

101/35 o powierzchni 0,1584 ha – 130 netto/m2

101/36 o powierzchni 0,1760 ha – 160 netto/m2

101/37 o powierzchni 0,1628 ha – 160 netto/m2

101/38 o powierzchni 0,1607 ha – 160 netto/m2

101/39 o powierzchni 0,1587 ha – 160 netto/m2

101/40 o powierzchni 0,1504 ha – 160 netto/m2

101/41 o powierzchni 0,1351 ha – 160 netto/m2

101/42 o powierzchni 0,1352 ha – 140 netto/m2

 

Do każdej z transakcji kupujący wpłaca jednorazowo kwotę 5.000 netto za każdą z nabytych działek tytułem części wspólnych infrastruktury drogowej. 

 

Kompleks zostanie wyposażony w wewnętrze drogi dojazdowe wykonane z kostki brukowej (ciąg pieszo-jezdny), w nowoczesne lampy w technologii led, nowoczesne ronda z licznymi nasadzeniami, monitoring obejmujący strefę wjazdu do kompleksu. Wjazd na teren możliwy będzie po otwarciu szlabanu/bramy, do którego dostęp posiadać będzie każdy właściciel działki.

 

Każda z działek budowlanych zostanie wyposażona w przyłącza wodno kanalizacyjne. Właściciele działek mogą również skorzystać z możliwości przyłączenia swojej działki do sieci światłowodowej. W drogach dojazdowych, przy granicach działek znajdzie się również prąd oraz gaz.

 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenu 62.MN/U

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

 • zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
 • na każdej działce budowlanej dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego;
 • dopuszcza się lokalizacje wyłącznie usług niezakłócających funkcji mieszkaniowej;
 • funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej lub może towarzyszyć zabudowie mieszkalnej lub jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym, nie ustala się procentu udziału funkcji usługowej w budynku mieszkalnym ani proporcji pomiędzy zabudową usługową a mieszkaniową;
 • dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego:

a) związanych ze świadczeniem usług hotelarskich w obiektach hotelarskich,

b) zaspokajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe, takich jak np.: dom dziecka, dom opieki lub pomocy społecznej, dom zakonny, internat;

6) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze, obiekty malej architektury oraz oczka wodne;

7) dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej.

 

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) w odległości 25 m od krawędzi jezdni DK nr 21,

b) w odległości 6m od linii rozgraniczających dróg publicznych oraz zgodnie z rysunkiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50%,

c) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,6;

 

3.Parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: do 9 m, do 5 m dla budynków gospodarczych i garaży,

b) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 45 cm od poziomu terenu,

c) kształt dachu: dwuspadowy lub wielospadowy o równych połaciach nachylonych pod jednakowym katem, kąt nachylenia połaci dachowych: 25°- 45°; dopuszcza się lokalizacje dachów płaskich dla budynków gospodarczych i garaży;

4) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych: 650m2; wyklucza się podziały powodujące konieczność lokalizacji zjazdów z DK nr 21.

 

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) wjazd na teren z drogi KD.L.06, KD.L.07 i KDW.24;

2) wyklucza się lokalizacje bezpośrednich zjazdów z DK nr 21 oznaczonej na rysunku planu jako

KD.GP.01;

3) dopuszcza się wydzielanie dojazdów do działek budowlanych o parametrach określonych w § 14 ust. 4 pkt 5;

4) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w § 14 ust.6.

 

 

Terminy planowanych etapów prac na inwestycji:

1) Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami do działek: koniec 05/2023 r.

2) Budowa drogi tymczasowej na potrzeby techniczne: koniec 06/2023 r.

3) Budowa drogi docelowej z kostki brukowej oraz lampami w technologii led: w ustaleniu.

 

Powyższe terminy na obecnym etapie mogą ulec zmianie. Przedstawione materiały graficzne są wizualizacjami i mogą różnić się od stanu faktycznego po zakończeniu inwestycji.

 

_

Zapraszamy na prezentację na żywo lub online bez wychodzenia z domu. Skontaktuj się z naszym agentem: Patryk GSM +48 531 332 253

 

Zapraszamy do współpracy! Jeśli posiadasz nieruchomość na sprzedaż lub wynajem skontaktuj się z nami!

Biuro – 59 307 07 78

Grunty niezabudowane: Patryk – GSM +48 531 332 253
Sprzedaż mieszkań oraz domów: Weronika- GSM +48 693 886 774
Sprzedaż mieszkań oraz domów: Adrian – GSM +48 661 861 061
Sprzedaż mieszkań oraz domów: Łukasz – GSM +48 605 303 430

 

 

SVOBODA PARK by Svoboda Invest Sp. z o. o.

ul. Marii Zaborowskiej 16

76-200 Słupsk

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dokładamy wszelkich starań by zawarte informacje o nieruchomości były rzetelne i prawdziwe. Informujemy jednak, że wszystkie udostępnione informacje przekazywane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i na tej podstawie przekazywane dalej.

Detale

 • Powierzchnia działki:
  1351 m2
 • Cena:
  189.140
 • Stan nieruchomości:

Napisz pierwszą recenzję „Residence Park – Bydlino – Działki Budowlane”